česky

Zakázkový vývoj software

Zakázkový vývoj softwarových aplikací je tradiční službou. Existuje řada důvodů, proč a kdy zakázkový vývoj software využít. Samozřejmě existují i situace, kdy se takový model zajištění zdrojů nehodí. Chcete-li znát náš náhled na tuto problematiku, pokračujte prosím zde.

Důvody pro spolupráci s námi

Co můžete očekávat:

  • Použití vhodných technologií podle typu úlohy
  • Kvalitní provedení a důsledné otestování
  • Vstřícnost při změnách
  • Garance výkonu (response time), oprav chyb
  • Zajištění návazného servisu

Formy kooperace:

  • Vývoj fix-time fix-price
  • Zajištění či převzetí servisu a podpory

Náklady na vývoj a provoz aplikace, nákladnost změn

Ať je aplikace vyvinuta nebo zakoupena, tvoří její pořízení obvykle jen zlomek celkových nákladů. Mnohem vyšší položku tvoří celkové náklady vlastnictví - mzdy pracovníků, kteří software používají, náklady dalších změn, náklady na hardware a licence

Proto zvažujeme všechny relevantní skutečnosti do dostatečné hloubky, ať jde o požadavky funkční, bezpečnostní, či výkonové. Pozdější změny bývají obvykle velmi neefektivní. Názorně to dokumentuje následující tabulka zachycující (pouze) náklady na opravu chyby. S námi se něčeho takového bát nemusíte.

NÁKLADY NA
ŘEŠENÍ CHYB
Fáze, kdy byla chyba detekována
Sběr požadavků Návrh Programování Testy Po nasazení
Chyba v Požadavcích 1x 3x 5–10x 10x 10–100x
Architektuře - 1x 10x 15x 25–100x
Zdrojovém kódu - - 1x 10x 10–25x
Zdroj: wikipedia.org