česky

Výkonové optimalizace software

Jistě jste se již alespoň jednou potkali se situací, kdy software neběžel tak rychle, jak měl. A nemusí jít pouze o důsledek špatné práce dodavatelské firmy. K degradaci výkonu dochází často postupem používání a rostoucím objemem dat. Pokud si Váš aktuální dodavatel neví rady, obraťte se na nás. S problematikou ladění výkonu software máme bohaté zkušenosti. Službu můžeme poskytnou i formou doporučení či konzultací Vašemu stávajícímu dodavateli.

Obvyklé příčiny

Nedostatečný výkon, ať již lokální pro určitou funkčnost, nebo celkový, může spočívat v různých příčinách:

  • Suboptimální dotazy do databáze
  • Nevhodný datový model
  • Poddimenzovaný, nebo nesprávně nastavený hardware
  • Nesprávně konfigurovaný databázový či aplikační server
  • Nastavení síťové komunikace, aj.