česky

Reference

Naši zákazníci

logo logo
logo logo
logo logo
logo logo
logo logo
logo logo
logo

Slova zákazníků

Společnost pro informační databáze, a.s.
Marek Mach, projektový manažer

„Na konci roku 2011 jsme se rozhodli nahradit jeden z klíčových provozních systémů, který slouží k plnění zákonné povinnosti poskytovat výpisy zpracovávaných osobních údajů, novým systémem „Pandora“. Požadavky zahrnovaly správu uživatelů, číselníků, systémových parametrů, komplexní workflow, řadu tiskových sestav a několik desítek datových sestav s výstupem na obrazovku.

Vypsaného výběrového řízení se zúčastnila také společnost Performica s.r.o. Jejími silnými stránkami byly zejména kvalitně zpracovaná nabídka, profesionální a vstřícný přístup, ale i příznivá cena vzhledem k rozsahu řešení. Součástí nabídky byly také parametry následného servisu vč. SLA na opravy a reakční dobu aplikace.

Samotná realizace zakázky proběhla dle harmonogramu a v plném rozsahu. Vysoce oceňujeme pochopení procesů a přesný, flexibilní a uživatelsky přívětivý návrh funkčností. Performica vystupovala nejen v roli dodavatele, ale přijala i roli konzultanta a pomohla nám najít řadu optimalizací nastavených procesů. To vše při zachování původní nabídkové ceny.

Ke konci května 2012 je systém Pandora již 7 měsíců v provozu. Po celou dobu jsou plněny jak funkční a nefunkční požadavky, tak také SLA. Performica nám vychází časově vstříc i v realizaci změnových požadavků. Funkčnost, bezpečnostní parametry i výkon aplikace splňují naše přísné požadavky.“


Ramirent, s.r.o.
Ing. S. Božek, finanční ředitel

„V průběhu roku 2008 jsme identifikovali potřebu řešit řízení rozvoje ERP systému Navision. Firma Performica s.r.o., kterou jsme začátkem roku 2009 oslovili, nám vyšla cenou i kvalitou plně vstříc, přesně identifikovala naše potřeby a dodala odpovídajícího kompetentního specialistu. Se spoluprací jsme v rovině odborné i obchodní bez výhrad spokojeni.“


HARTMANN-RICO, a.s.
Mgr. Radovan Fikr, ředitel úseku informatiky

„Se společností Performica jsme zahájili spolupráci poté, co bylo nutno vyměnit společnost provádějící servis komplexní internetové aplikace aplikace DOMiCON.

Konstatujeme, že po technologické stránce probíhala spolupráce v pořádku. Jako klad vyzdvihujeme zejm. otevřený přístup Performica. Tendence pracovníků Performica analyzovat problémy do hloubky a v souvislostech často přispěla ke zpřesnění zadání nebo odhalení slabých míst a napřímení logiky aplikace. V důsledku výše uvedeného se zvýšila i spokojenost uživatelů.

Jako pozitivum lze zmínit také vyrovnané smluvní podmínky, které společnost Performica navrhla...

Společnost Performica určitě můžeme doporučit jako partnera, se kterým lze dlouhodobě spolupracovat.“


Na vyžádání sjednáme schůzku či telefonát pro ověření reference.