česky

Filozofie

Základem našeho přístupu je:

  • zaměření na zákazníka,
  • profesionalita,
  • snaha o znovupoužitelná řešení,
  • osobní a společenská odpovědnost.

Zaměření na zákazníka

Pochopení businessu a potřeb zákazníka je předpokladem oboustranné spokojenosti.

Profesionalita a inovace

Skutečnost, že naši pracovníci rozumí své profesi a umí se s Vámi domluvit, bereme jako základ.

Otevřenost a znovupoužitelnost řešení

Neradi děláme tutéž práci dvakrát. Snažíme se hledat společné prvky, zobecňovat, připravovat zdokumentovaná, rozšiřitelná a otevřená řešení. Přínosy pak vznikají nejen v nižší ceně za prvotní zhotovení, ale i v nižších nákladech na používání a případné další rozšiřování řešení.

Osobní a společenská odpovědnost

Vnímáme odpovědnost k zákazníkům i zaměstnancům, proto

  • děláme jen to, čemu rozumíme a kde jsme schopni poskytnout přínosy,
  • vždy komunikujeme otevřeně všechna pozitiva i zápory,
  • uplatňujeme politiku rovných příležitostí.